Cây Sanh Bonsai

1,690,000

Cây Sanh Bonsai 

Dáng thẳng – Thân lớn

Độ tuổi: 3 năm

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Danh mục: