Cây Cảnh Bonsai Đa Lá Đơn

2,990,000

Cây cảnh Bonsai đa lá đơn

Dáng thẳng

Độ tuổi: 4 năm

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Danh mục: